قوانین و مقررات

قوانین و مقررات استفاده کنندگان سرویس
تمامی آیدی های فروخته شده شامل یکسال پشتیبانی رایگان میباشند و بعد از اتمام این زمان بابت هرگونه پشتیبانی هزینه اخذ خواهد شد.
۲-هرگونه دستکاری بر روی آیدی و یا بسته شدن از سمت اپل (بخاطر تحریم ها) ارتباطی به پشتیبانی نداشته و شامل هزینه میباشند.
۳-دامنه های قابل پشتیبانی فعلا:
apple7us.com/appleus20.com/24apple.com/appiiid….@outlook.in/appleland.info/appleland.in.com/appleidcard.com/userid.co/itunesid.net/iidapple.in/appleidcard.co/appleuserus.com/appleidcard.info /applecard-usa.com1appleid.com/icard.us/
میباشند. (به زودی دامنه های دیگر اضافه خواهد شد)
۴- در صورت عدم وارد کردنه
IMEI صحیح سفارش پشتیبانی شما کنسل و مبلغ عودت داده نخواهد شد و برای پیگیری مجدد میبایست روی سایت ثبت نام مجدد انجام دهید.